... spoznajte silu Vašich dát
 
Územný plán 2.0 Kataster 2.0 Podkladová mapa
Prinášame Vám výrazne vylepšenú verziu Územný plán 2.0, ktorá je prehľadnejšia, intuitívnejšia, ale hlavne efektívnejšia v pracovných postupoch: nové formuláre, predpriravená legenda, evidencie Zmien a doplnkov, ai. Vyskúšajte úplne nový Kataster 2.0: Basic, Pro a Evidencia zmlúv. Najnovšia verzia prináša okrem nových funkcionalít a užívateľského rozhrania, aj webové riešenie a rovnocenné použitie v Oracle či MS SQL. Ponúkame vypracovanie podkladovej vektorovej mapy na základe dát dostupných z Open Street Map alebo ZB GIS v ľubovoľnej mierke, pre akúkoľvek časť územia SR, vo formáte DWG.